Home / THỜI SỰ / Thành bộ Washington DC truy điệu lễ tưởng niệm Anh Hùng Liệt Nự Yên Báy tại chùa Di Đà, Virginia

Thành bộ Washington DC truy điệu lễ tưởng niệm Anh Hùng Liệt Nự Yên Báy tại chùa Di Đà, Virginia

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedintumblrmail

Lễ Tưởng Niệm Và Cầu Siêu Cho Anh Hùng Liệt Nữ Yên Báy Của Thành Bộ VNQDĐ Vùng Hoa Thịnh Đốn Tại Chùa Di Đà, Virginia ngày 17/06/2017.

Các đồng chí VNQDĐ tại thành bộ Washington DC đang làn lễ cầu siêu cho Anh Hùng Liệt Nữ VNQDĐ tại chùa Di Đà, Virginia.

Bàn thờ cầu siêu cho các Anh Hùng Liệt Nữ Yên báy tại chùa Di Đà ngày 17 tháng 6, 2017

Đồng chí Trần Tử Thanh – Chủ Tịch Hội Đồng Đại Biểu VNQDĐ và các đ/c thành bộ Washington DC đang tiếp chuyện với trù trì chùa Di Đà, Virginia

Nguồn: vietquoc.org

Check Also

TƯỜNG TRÌNH LỄ TƯỞNG NIỆM NGÀY TANG YÊN BÁY TẠI ATLANTA, TIỂU BANG GEORGIA HOA KỲ

Đ/c Trần Văn Ninh và quang cảnh buổi lễ tại Goergia, Atlanta Trong không khí …