Home / THAM LUẬN / PHẢN BIỆN VỀ CUỐN PHIM “THE VIETNAM WAR”

PHẢN BIỆN VỀ CUỐN PHIM “THE VIETNAM WAR”

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedintumblrmail

Đây là bài phản biện của Tiến Sĩ Nguyễn Văn Thái (Pensylvania)  phản biện về cuốn phim “The Vietnam War” của Ken Burns 10 cuốn vừa chiếu trên tuyền hình PBS và nhiều đài truyền hình với nhiều thứ tiếng khác nhau trên thế giới:

1)    Phần tiếng Việt:  Thông điệp của Ken Burn & Lynn Novick qua 10 đoạn phim về “Chiến Tranh Việt Nam”

THÔNG ĐIỆP CỦA KEN BURNS VÀ LYNN NOVICK QUA 10 ĐOẠN PHIM VỀ “CHIẾN TRANH VIỆT NAM”

2) Phần tiếng Anh: xin gửi đến con cháu và thế hệ trẻ không đọc rành tiềng Việt: Ken Burns’ and Lynn Novick’s Message Via the 10-episode Film about the Vietnam War

KEN BURNS’ AND LYNN NOVICK’C MESSAGE VIA THE 10-EPISODE FILM ABOUT “THE VIETNAM WAR”

Check Also

Putin bí mật âm mưu lật đổ Merkel

  Vladimir Putin meets Angela Merkel at the Kremlin in Moscow on May 10, 2015. …