Home / THAM LUẬN / Nhận Định Tình Hình Chính Trị, Đề Ra Chủ Trương Đường Lối VNQDĐ (phần III)

Nhận Định Tình Hình Chính Trị, Đề Ra Chủ Trương Đường Lối VNQDĐ (phần III)

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedintumblrmail

Đây là bài Nhận Định Tình Hình Chính Trị, Đề ra Chủ Trương Đường Lối Việt Nam Quốc Dân Đảng trình bày trong Đại Hội, gồm có 4 phần.

– Phần III: Nói về sách sách lược đấu tranh giải thể chế độ CSVN. VNQDĐ cần xác định lập trường đấu tranh kiên định của VNQDĐ, phân định lằng ranh đấu tranh quốc-cộng hiện nay, nhìn ra bạn và thù. Từ đó đề ra sách lược đấu tranh phù hợp với thời đại nhằm giải thể chế độ độc tài CSVN để thiết lập một thể chế tự do dân chủ.

Dưới đây là Phần III: Công cuộc đấu tranh giải thể chế độ Cộng Sản Việt Nam

 


III) Phần 3:
Công cuộc đấu tranh giải thể chế độ Cộng Sản Việt Nam:

Đây là phần then chốt và cũng là rất quan trọng đối với toàn dân Việt Nam nói chung và đặc biệt đối với đảng viên VNQDĐ nói riêng. Trước cảnh dân cùng quốc biến, đồng bào đau khổ, nước mất gần kề, ai còn cho mình là người Việt Nam phải có trách nhiệm đứng lên đấu tranh để giành lại nước và xây dựng lại người. Vấn đề đặt ra là đấu tranh bằng cách nào để sớm giải thể chế độ CSVN. Nếu không tìm ra đường đi đúng thì sự thành công sẽ không bao giờ có.  Muốn vậy, trước hết chúng ta cần:

1) Xác định lập trường đấu tranh:

Thứ nhất: Hiện nay người dân Việt Nam trong và ngoài nước có khuynh hướng mong chờ CSVN  thay đổi để đời sống được được tốt hơn, dần dần có tự do dân chủ. Đó là suy nghĩ thiển cận và sai lầm, CSVN đã từng lừa bịp người dân qua 12 kỳ đại hội Đảng của chúng, và đại đại hội XII vừa rồi, CSVN đưa những tên cực đoan, bảo thủ lên lãnh đạo, đồng nghĩa với đưa đất nước trở về thời “Cải cách ruộng đất”. Khi còn đảng CSVN thì những mầm mống tự do dân chủ sẽ bị tiêu diệt trong trứng nước. Những đổi mới của đảng CSVN từ trước đến nay chỉ để cứu đảng, chính là để thi hành Nghị Quyết của Đảng CSVN, đó là “đổi mới áp dụng vào hoàn cảnh thực tế nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng”. Đảng CSVN tuyệt nhiên không hề thay đổi vì quyền lợi quốc gia dân tộc.
Cho nên muốn cứu dân, cứu nước trước hết phải đấu tranh giải thể chế độ CSVN, xây dựng một thể chế tự do dân chủ thật sự. Không hoà hợp hoà giải với Cộng Sản, cương quyết chống lại hoà hợp hoà giải với CSVN dưới bất cứ hình thức nào.
Thứ hai: Hiện nay cũng có những khuynh hướng cho rằng cần hợp tác với CSVN để chống TC xâm lược bảo vệ tổ quốc. Đây là sai lầm khó tha thứ, bởi vì:
– Bài học, Việt Minh CS hô hào đoàn kết toàn dân chống Pháp dành độc lập năm 1945, sau đó CSVN “diệt tận gốc bốc tận rể” người Việt quốc gia, là người VN nên “khắc cốt ghi tâm” bài học máu xương này, để còn sống mà làm người yêu nước, nếu không sẽ biến thành thây ma dưới chế độ CS.
– Thêm nữa, CSVN là tay sai bán nước, chúng dâng biển hiến đất cho quan thầy TC từ công hàm của Phạm Văn Đồng năm 1958, năm 1990 tự nguyện qua Thành Đô xin làm tay sai một lần nữa, tôn vinh TC lên làm lãnh tụ khối Xã Hội Chủ Nghĩa còn sót lại. Lịch sử đã không dung thứ cho những ai đã hợp tác với những tên bán nước Lê Chiêu Thống, Trần Ích Tắt để chống quân Tàu, thì dân tộc VN sẽ không tha tội cho những ai chủ trương bắt tay với CSVN để chống TC xâm lược hiện nay.

Thứ ba: Thời đại ngày hôm nay là thời đại Toàn Câu Hóa, sự hỗ trợ của các cường quốc tự do trên thế giới là điều cần thiết không thể thiếu trong tiến trình đấu tranh cho tự do dân chủ tại Việt Nam. Tuy nhiên, muốn thực sự giải cứu dân tộc Việt Nam thì phải dựa vào sức mạnh của dân tộc là chính. Do đó, trong công cuộc đấu tranh hiện nay chúng ta cần dung hợp Toàn Cầu Hóa và sức mạnh dân tộc một cách khôn khéo và sáng suốt đừng để rơi vào những thất bại đau thương của lịch sử trong quá khứ, biến VN thành công cụ của các thế lực quốc tế.

Thứ tư: Phân định chiến tuyến đấu tranh: Trong chiến tranh trước 1975, chiến tuyến là vĩ tuyến 17, vũ khí là phi cơ, trọng pháo, xe tăng tối tân cùng binh sĩ tinh nhuệ để quyết định chiến trường. Nhưng nay, biên giới vĩ tuyến 17 không còn, Toàn Cầu Hóa xuất hiện trước xu thế thời đại, cho nên muốn đấu tranh hiệu quả cần xác định lại chiến tuyến Quốc-Cộng thích hợp với tâm tư và nguyên vọng của đồng bào, không nhập nhằng giữa bạn và thù. Trên cơ sở đó, thì chiến tuyến đấu tranh hôm nay được phân định như sau:
– Chiến tuyến giữa người dân Việt Nam yêu chuộng tự do, dân chủ, nhân quyền đối đầu với tập đoàn thống trị CSVN cai trị độc tài, phi nhân bản, bán nước cầu vinh, cướp đoạt tài sản người dân và đục khoét tài nguyên quốc gia.
– Chiến tuyến giữa văn minh, phát triển, công bằng, nhân bản đối đầu với chậm tiến, lạc hậu, cực đoan bảo thủ ôm chân Cộng Sản, phi nhân tính, ngăn chận thông tin, bóp chết ngôn luận.

  • Trên cơ sở đó, thì ranh giới đấu tranh không còn giới hạn ở nhân dân miền Nam trước đây, hay tập thể người Việt tị nạn ở hải ngoại, mà là bao gồm cả đại khối dân tộc từ Bắc chí Nam, từ quốc nội ra hải ngoại yêu chuộng tự do dân chủ, đứng về một chiến tuyến đối đầu với chế độ độc tài CSVN. Vậy thì, là người Việt Nam không phân biệt quá khứ hễ thực tâm đứng về hàng ngũ của lực lượng đấu tranh cho tự do dân chủ chung sức cùng toàn dân giải trừ chế độ độc tài đảng trị CSVN đều được hoan nghênh là chiến sĩ dân chủ, là người yêu nước. 

2) Sách lược đấu tranh
Trên trái đất này, ở đâu có tự do dân chủ thì ở đó con người có cơ hội mưu cầu hạnh phúc và ngược lại. Đã 71 năm qua, dân tộc Việt Nam sống trong bất hạnh dưới sự cai trị độc tài của CSVN. Việc làm cấp bách của chúng ta là đấu tranh cho một Việt Nam sớm được tự do, dân chủ. Đó là khao khát của toàn dân, và đó là điều kiện “ắt có và đủ” để cứu nước và xây dựng đất nước.

Tuy nhiên, tự do không phải ngồi chờ CSVN đổi mới, đảng Cộng Sản không bao giờ thay đổi, và họ không nghĩ đến chuyện thay đổi, như chúng ta đã từng nghe Chủ Tịch Nhà Nước CSVN Nguyễn Minh Triết từng tiết lộ “Bỏ điều 4 là tự sát” hay sao?  Tự do cũng không phải là do những thế lực ngoại bang mang lại cho chúng ta, đó có thể là thứ tự do trong nô lệ.Tự do dân chủ thật sự là phải do chính người dân Việt Nam chủ động đứng lên đấu tranh giành lấy từ bàn tay độc tài Cộng Sản. Tổ quốc đang lâm nguy, thậm chí nguy, nếu toàn dân Việt Nam không sớm đứng lên chấm dứt sự cai trị độc tài của cộng sản, thì đảng CSVN sẽ chấm dứt dân tộc VN để sáp nhập vào TC.
Đã hơn 40 năm, người Việt Quốc gia trong và ngoài nước không ngừng đấu tranh chống cộng, nhưng chưa có kết quả. Chúng ta cần phải xem lại vấn đề, tìm ra con đường hữu hiệu nhất.

Trước hết, về mặt tâm lý quần chúng, tình hình quốc tế và quốc nội cho thấy rằng cuộc chiến chống cộng ngày nay không cho phép dùng giải pháp quân sự như trước năm 1975 để lật đổ bạo quyền CSVN. Vì cuộc chiến tàn khốc 25 năm gây muôn vàn cảnh chết chóc tang thương nên ai cũng muốn xa lánh, đồng thời đi ngược xu thế thời đại Toàn Cầu Hóa hiện nay.
Chúng ta cũng đã chứng kiến rằng tất cả các quốc gia theo chế độ Cộng Sản bị giải thể không một nước nào bị lật đổ bằng giải pháp quân sự cả, mà chính do “Diễn Biến Hoà Bình” (DBHB-Peaceful Evolution) của thế giới tự do tác động, DBHB đã đạt được nhiều thành quả to lớn, đã chuyển đổi các quốc gia độc tài Cộng Sản thành tự do dân chủ. Nếu người dân Việt Nam khai triển đúng mức chiến lược DBHB bằng sức mạnh của dân tộc mình thì  sẽ được quần chúng hưởng ứng, thế giới ủng hộ, tiết kiệm được xương máu của đồng bào và có khả năng đem tự do dân chủ cho đất nước sớm hơn.

a) Diễn Biến Hoà Bình (DBHB) là gì?
Đó là sách lược đấu tranh tổng hợp nhiều mặt trận buộc CSVN trong cùng một lúc phải đối phó với nhiều hoạt động chống đối khác nhau nhằm thúc đẩy cuộc khủng hoảng kinh tế và xã hội thành khủng hoảng chính trị, tạo tình trạng bất ổn để người dân đứng lên giải thể chế độ độc tài, thay thế chế độ tự do dân chủ.
Vậy thì, DBHB không phải chủ trương hòa bình ngồi chờ sung rụng, mà là cuộc chiến phi quân sự, nhưng rất quyết liệt, không khoan nhượng, liên tục tấn công trên mọi lãnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, xã hội v.v.. luôn luôn kiên định lập lập trường đấu tranh không hòa hợp hòa giải với CSVN.

Trái sang phải: Thư Ký Đoàn, Điều Hợp Đoàn và Chủ Toạ Đoàn Đại Hội Toàn Đảng VNQDĐ ngày 1,2 và 3 tháng 4, 2016

b) Các mặt trận DBHB:

Về chính trị:
– Phối hợp lực lượng trong ngoài nước triệt để ủng hộ các thành phần bất mãn chế độ dám can đảm đứng lên chống CSVN trong nước, đặc biệt cán bộ CSVN phản tỉnh quay về trong hàng ngũ dân tộc. Dùng lý luận thuyết phục vạch trần sự dối trá của đảng CSVN và tư tưởng Hồ Chí Minh. Làm sao để CSVN không còn chỗ dựa để tiếp tục lừa dối đồng bào.
– Bằng phương pháp vận động hữu hiệu nhất tách rời Đảng CSVN ra khỏi đại khối dân tộc. Chiến sĩ DBHB cần khai thác những bất công áp bức xẩy ra hằng ngày dưới chế độ CSVN, từ đó tạo dựng phong trào trong nhân dân. Mục đích cao nhất của DBHB là đánh thức lương tri con người trỗi dậy, dám can đảm đứng lên đấu tranh cho công lý và lẽ phải.

Về xã hội:
DBHB dựa vào những mâu thuẫn do chính sách của CSVN đề ra để cướp đoạt tài sản của toàn dân,  như phong trào dân oan, nhiều loại thuế vô lý, khoảng cách giàu nghèo giữa cán bộ CSVN và người dân,  vi phạm nhân quyền, đàn áp tự do tôn giáo, đời sống khổ cực của công nhân, tăng học phí sinh viên học sinh v.v.. tập họp thành những phong trào đòi quyền lợi, chống lại chính sách của CSVN.
Về lịch sử:
Lịch sử mà CSVN hiện nay đang có thuộc loại ngụy sử, soạn ra với mục đích tuyên truyền đề cao đảng CSVN và đánh bóng Hồ Chí Minh. DBHB cần nói lên sự thật lịch sử, nêu rõ về công lao tiền nhân. Dùng mọi phương tiện truyền thông hiện đại phổ biến sâu rộng trong quần chúng về sự thật của các nhân vật lãnh đạo CSVN. Qua sử liệu đúng đắn, quần chúng nhận ra đâu là sự thật, từ đó người dân thấy rõ CSVN viết sử để tự đánh bóng mình một cách khả ố và trơ trẽn, như Trần Dân Tiến tức Hồ Chí Mình viết sách tự ca tụng mình là một hành động vô liêm sĩ.

Về kinh tế:
DBHB cần làm sáng tỏ “kinh tế thị trường theo định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa” không có trong học thuyết kinh tế, vẫn do kinh tế quốc doanh chủ đạo. Đó là những ổ tham nhũng như Vinalines và Vinashine… DBHB cần phơi bày sự thật về đường lối kinh tế sai lầm của CSVN hiện nay, vạch trần những sai trái mà đảng CSVN đang áp dụng từ việc yếu kém quản trị ngân hàng, đến các công ty quốc doanh chỉ đem lợi nhuận đến cho tập đoàn cai trị Cộng Sản. Đặc biệt là những báo cáo gian dối về tăng trưởng kinh tế của CSVN nhằm mục đích tuyên truyền cho chế độ.

Về an ninh, quốc phòng:
DBHB cần làm sáng tỏ vấn đề đến tất cả binh sĩ, sĩ quan trong quân đội Việt Nam họ không phải là công cụ bảo vệ đảng Cộng Sản, mà quân đội được nuôi dưỡng bởi tiền đóng thuế cửa nhân dân. Nhiệm vụ của quân đội là bảo quốc an dân. Do đó, quân đội cần “phi chính trị”. Khi binh sĩ đã ý thức được điều đó, tức thì họ sẽ đứng về phía người dân trong những biến động lịch sử.

Về giáo dục:
            DBHB làm trách nhiệm chuyển hóa tư tưởng của sinh viên du học các nước tây phương, đặc biệt là HK. Các chương trình nghiên cứu sinh bằng các nguồn tài trợ nước ngoài để chuyển hóa tư tưởng, nuôi dưỡng giá trị của tự do dân chủ. Thông qua các chương trình đào tại tại Việt Nam tạo nên những “hạt mầm” tự do dân chủ, những hạt mầm này, qua hệ thống Internet càng ngày càng khám phá giá trị cao quý của tự do, trở thành những chiến sĩ DBHB đắc lực. Nhất là vận động học sinh, sinh viên đòi hủy bỏ chương trình giáo dục nhồi sọ chủ nghĩa Marx-Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh hiện nay, đề cao chương trình giáo dục thực dụng.

Về quần chúng tự phát:
            DBHB Thúc đẩy, thành lập và yểm trợ các tổ chức đấu tranh Xã Hội Dân Sự trong nước, thành lập công đoàn độc lập, đấu tranh nâng cao đời sống nông dân, nâng cao kiến thức thực tế cho sinh viên và học sinh, giúp đỡ dân oan đòi lại tài sản đã bị nhà cầm quyền CSVN cướp đoạt.

Về cộng đồng người Việt hải ngoại:
DBHB cương quyết chống lại những luận điệu thân cộng, hoà hợp hoà giải với CSVN bất cứ dưới hình thức nào, đập tan mọi mưu đồ phân hóa trong hàng ngũ người Việt quốc gia, vạch trần mọi âm mưu làm tay sai cho CSVN để phá vỡ tình thần đoàn kết của người Việt quốc gia hải ngoại. Luôn luôn xây dựng tinh đoàn kết và hợp tác với các tổ chức, hội đoàn, đảng chính trị quốc gia chân chính tại Hải Ngoại.

c) Chiến dịch DBHB:

Chủ động mở ra những chiến dịch tấn công CSVN bằng phương sách DBHB.

– Chiến dịch trường kỳ: liên tục tấn công vào những nhược điểm chí tử mà CSVN đang sợ, đang yếu, đó chính là những căn bệnh mà đảng CSVN không bao giờ chữa trị được như nạn tham nhũng, chiếm tư hữu đất đai của toàn dân, chiếm tài sản của các tôn giáo, hố ngăn cách giàu nghèo giữa quan tham Cộng Sản và người dân, xuống đường biểu tình chống quân TC xâm lược.
– Chiến dịch ngắn hạn: Bên cạnh chiến dịch trường kỳ, DBHB còn mở ra những cuộc đấu tranh ngắn hạn mà dưới chế độ cai trị của CSVN có rất nhiều sơ hở. Hiện nay, người dân đã ngán ngẫm chế độ CSVN, thì đó là mảnh đất màu mỡ để trận chiến DBHB đâm chồi nẩy lộc rất nhanh và lan rộng khắp nơi.

d) Vũ khí của DBHB:

Vũ khí của DBHB là tận dụng các phương tiện truyền thông tin học hiện đại, qua các hệ thống Internet toàn cầu, như vậy người dân ở bất cứ nơi nào cũng liên lạc với nhau nhanh chóng, quốc nội và quốc ngoại không còn bị cách trở bởi không gian. Phương tiện này giữ được bí mật, ít tốn kém và không bị giới hạn. Đây là loại vũ khí tối ưu trong việc thay đổi nhận thứccủa người dân. Từ đó, người dân sẽ dễ dàng vượt qua nỗi sợ hải và dám đương đầu với tập đoàn cai trị độc tài.

e) Tối quan trọng không thể thiếu trong đấu tranh DBHB:

Một trong những điểm then chốt là tổ chức lực lượng DBHB sâu rộng và đa diện trong quần chúng làm nòng cốt tiên phong, lực lượng này có khả năng liên kết các tổ chức đấu tranh trong và ngoài nước và vận động quần chúng xuống đường khi cần.
Nếu DBHB mà thiếu tổ chức, thì đấu tranh DBHB chỉ là những cơn gió thổi trên ngọn cây chứ chưa thể bứng gốc chế độ độc tài CSVN được.

DBHB là một cuộc chiến toàn diện, vận động mọi tầng lớp đồng bào trong và ngoài nước cùng tham gia, vận động trong lòng địch để tạo phong trào “tự diễn biến”, vận động quốc tế, tạo sức ép liên tục làm cho CSVN bị cô lập yếu dần, đến thời điểm thuận lợi người dân đứng lên đòi giải tán chế độ cai trị độc tài để thực thi tự do dân chủ. Nên nhớ, DBHB là một cuộc đấu tranh cần có tổ chức đa diện và tinh vi mới có chiến thắng.
Khi chúng ta đã xác định được chiến tuyến, đã vạch ra hướng đi, chắc chắn công cuộc đấu tranh sớm muộn gì cũng sẽ đến đích, vì đó là con đường chính nghĩa, con đường tất yếu để cứu nước, cứu dân.

Bấm vào đọc tiếp phần IV: VNQDĐ với công cuộc thống nhất hiện nay

Bấm vào đọc phần II: Tình Hình Việt Nam Hiện Nay

Check Also

Yên Báy (y dài) hay Yên Bái (i ngắn) trong “Tinh Thần Yên Báy Bất Diệt”

Ngày tưởng niệm anh hùng dân tộc Nguyễn Thái Học và 12 đồng chí lên đọan …