Home / NHỮNG SỰ THẬT KHÔNG THỂ CHỐI BỎ

NHỮNG SỰ THẬT KHÔNG THỂ CHỐI BỎ

Quỳnh Lưu, Nghệ An những tiếng thét vỡ bờ !!!!

Bảo Giang          Mời đọc lại lịch sử Quỳnh Lưu , Nghệ An đã bị Cộng Sản Hà Nội , Cộng Sản Bắc Việt Chém Giết , Tàn Sát  rất dã man , rất độc ác năm 1956 !!!!! Sau ngày di cư, tôi lớn lên từ cơm gạo của Miền …

Read More »